Novosti Opšte informacije

Prijem dokumentacije za UPIS u Gimnaziju Smart

Za sve kandidate koji su se upisali u predupisnom roku, prijem dokumenata je u periodu od 24. juna do 5. jula 2024. god. radnim danima od 9 do 18h na I spratu Gimnazije Smart.
 
Za nove kandidate, nakon ispunjavanja uslova za upis, prijem dokumenata je do popunjavanja preostalih slobodnih mesta.
 
Popunjena su prva dva odeljenja za upis u Gimnaziju Smart, a zbog velikog interesovanja za Programerski smer, otvorena je lista čekanja za treće odeljenje.
Svi zainteresovani kandidati mogu da pozovu školu za više informacija na broj telefona 021/300-4296.
 
Prilikom predaje dokumentacije, neophodno je da bude prisutan roditelj ili staratelj koji će i potpisati ugovor sa školom, a koji je bio potpisnik predugovora, dakle nije neophodno da kandidat – đak prisustvuje predaji dokumenata. Nije potrebno ni prethodno najavljivanje, samo doći u navedenim terminima sa potpunom dokumentacijom.
 
Kada kandidati, nakon završnog ispita u svojim osnovnim školama dobiju neophodnu dokumentaciju, potrebno je da u Gimnaziju Smart predaju sledeća dokumenta koji moraju svi biti isključivo ORIGINALI:
 
 1. đačka knjižica (na uvid);
 2. svedočanstvo o završenom VI, VII i VIII razredu (dobija se u osnovnoj školi); 
 3. svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju (dobija se u osnovnoj školi);
 4. uverenje o obavljenom završnom ispitu u osnovnom obrazovanju i vaspitanju (dobija se u osnovnoj školi);
 5. prijava za upis (dobija se u gimnaziji);
 6. jedna fotografija učenika za pasoš ili l. k.
 7. izvod iz matične knjige rođenih; (izvaditi kod matičara mora original)
 8. dokaz o starateljstvu od suda, u slučaju da su roditelji razvedeni ili je treće lice staratelj (može kopija);
 9. diplome o osvojenom I, II ili III mestu na međunarodnom ili republičkom takmičenju učenika osmog razreda osnovne škole;
 10. za Vukovce – dokaz Vukova Diploma (dobija se u osnovnoj školi)
 11. za Đake generacije – dokaz Potvrda od Uprave škole da je učenik/ca đak generacije (dobija se u osnovnoj školi)
 12. za učenike iz inostranstva potrebno je i REŠENJE Agencije za kvalifikacije o priznavanju stranih školskih isprava (dobija se u Agenciji za kvalifikacije u Beogradu).

Spisak učenika koji su potpisali predugovor za upis u 2024/2025. školsku godinu:

1. Borocki Teodor

2. Đorđević Aleksej

3. Medenica Aleksandar

4. Sadiku Tarik

5. Jerkov Aleksandar

6. Mišić Luka

7. Živanov Luka

8. Stanišić Mihajlo

9. Pantić Ognjen

10. Cvijanović Pavle

11. Rajšić Ognjen

12. Stanković Dimitrije

13. Đukić Lana

14. Popović David

15. Nićin Teodor

16. Žanplong Konstantin

17. Krivokapić Vuk

18. Ćirić Adriel

19. Vukasović Olga

20. Tuliglovič Sofia

21. Komarov Nikita

22. Putniković Margita

23. Bolesnikov Branislav

24. Marković Kosta

25. Guliev Rasul

26. Zlokolica Dimitrije

27. Vukobrat Uroš

28. Pavlović Mia

29. Petrović Danil

30. Andreev Maksim

31. Kariagin Elizaveta

32. Kariagin Sofia

33. Dudić Marko

34. Brkić Milica

35. Pankratov Egor

36. Španović Atina

37. Pavasović Luka

38. Kulakov Aleksej

39. Leković Marko

40. Gusinski Denis

41. Košević Rastko

42. Vasić Tara

Skip to toolbar