Aktivnosti Školska 2022-2023 Vannastavne aktivnosti

Posetili smo Gradsku biblioteku u Novom Sadu

Posetili smo Gradsku biblioteku u Novom Sadu gde smo bili, kao i uvek, sjajno ugošćeni! 🙏

Tokom posete učenici su imali priliku da se upoznaju sa modernim i savremenim informaciono-referalnim centrom računarskih čitaonica, koji raspolaže knjižnim fondom od preko 15.700 knjiga (naučna, naučno-popularna i stručna literatura, enciklopedije, rečnici i leksikoni) i više od 50 naslova stručnih časopisa iz različitih oblasti. 📖😎

Skip to toolbar