Novosti Opšte informacije

KONAČNI REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA I UPUTSTVO ZA DALJU PROCEDURU UPISA U ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

Poštovani kandidati,

Objavljujemo KONAČNE rezultate sa održanog prijemnog ispita iz matematike.

Svi kandidati koji su prešli 120 bodova su stekli pravo za upis na Smer za obdarene učenike u računarskoj gimnaziji (Programersko-računarski smer). Čestitamo!

Prema potpisanim predugovorima, na današnji dan, 9. juna 2021. godine, imamo popunjena dva odeljenja Programersko-računarskog smera (40 učenika) i 13 potpisanih predugovora za Opšti smer.

Kako je ostalo još samo 7 (sedam) slobodnih mesta za odeljenje Opšteg smera, svi zainteresovani kandidati mogu da se prijave putem telefona 021/300-4296, mejla gimnazija@smart.edu.rs ili lično.

Za upis na opšti smer boduje se samo uspeh učenika, prema tabeli sa stranice USLOVI UPISA.

PREDAJA DOKUMENTACIJE ZA UPIS U RAČUNARSKU GIMNAZIJU „SMART“ JE OD 28. JUNA DO 12. JULA 2021. godine radnim danima od 9 do 18h, osim ponedeljka 12. jula, kada je upis do 16h.

Kada kandidati nakon završnog ispita u svojim osnovnim školama dobiju neophodnu dokumentaciju, potrebno je da prilikom upisa u Smart gimnaziju predaju sledeća ORIGINALNA dokumenta:

Za upis na Programersko-računarski smer:
 
 • jedna fotografija učenika za pasoš ili l.k.
 • prijava za upis (dobija se u gimnaziji);
 • svedočanstvo o završenom VI, VII i VIII razredu;
 • svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju;
 • uverenje o obavljenom završnom ispitu u osnovnom obrazovanju i vaspitanju;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • dokaz o starateljstvu, u slučaju da su roditelji razvedeni ili je treće lice staratelj (može kopija);
 • diplome o osvojenom I, II ili III mestu na međunarodnom i republičkom takmičenju učenika osmog razreda osnovne škole;
 • diplome ili druge dokaze o posebnim dostignućima.
Za upis na Opšti smer:
 
 • jedna fotografija učenika za pasoš ili l.k. 
 • prijava za upis (dobija se u gimnaziji);
 • svedočanstvo o završenom VI, VII i VIII razredu;
 • svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju;
 • uverenje o obavljenom završnom ispitu u osnovnom obrazovanju i vaspitanju;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • dokaz o starateljstvu, u slučaju da su roditelji razvedeni ili je treće lice staratelj (može kopija);
 • diplome o osvojenom I, II ili III mestu na međunarodnom i republičkom takmičenju učenika osmog razreda osnovne škole;
 • diplome ili druge dokaze o posebnim dostignućima.

Prilikom predaje dokumentacije, odnosno upisa, neophodno je da bude prisutan roditelj ili staratelj koji će potpisati ugovor.

U odnosu na preliminarne rezultate nije bilo nikakvih promena.

  ŠIFRA BROJ BODOVA
1 RGS02021023 224
2 RGS02021025 224
3 RGS02021009 221
4 RGS02021034 218
5 RGS02021011 210
6 RGS02021018 198
7 RGS02021017 195
8 RGS02021004 193
9 RGS02021019 189
10 RGS02021028 186
11 RGS02021001 185
12 RGS02021016 185
13 RGS02021049 184
14 RGS02021048 179
15 RGS02021051 179
16 RGS02021005 175
17 RGS02021036 175
18 RGS02021044 175
19 RGS02021043 173
20 RGS02021047 173
21 RGS02021022 172
22 RGS02021050 170
23 RGS02021042 168
24 RGS02021021 164
25 RGS02021032 162
26 RGS02021040 160
27 RGS02021037 154
28 RGS02021020 153
29 RGS02021035 153
30 RGS02021008 148
31 RGS02021038 145
32 RGS02021053 144
33 RGS02021007 143
34 RGS02021013 143
35 RGS02021003 141
36 RGS02021029 138
37 RGS02021015 136
38 RGS02021045 136
39 RGS02021002 135
40 RGS02021046 134
41 RGS02021054 126
42 RGS02021010 123
43 RGS02021030 117
44 RGS02021026 116
45 RGS02021014 111
46 RGS02021039 111
47 RGS02021041 111
48 RGS02021006 105
49 RGS02021024 100
50 RGS02021033 84
51 RGS02021052 76
52 RGS02021027 70
53 RGS02021012 54
54 RGS02021055 nije izašao
55 RGS02021031 nije izašao
56 RGS02021056 nije izašao
Skip to toolbar