Aktivnosti EU projekti Green scent Novosti Školska 2023-2024 Vannastavne aktivnosti

Aktivnost u okviru EU projekta GreenSCENT – postavili smo senzore za praćenja čistoće vazduha

U okviru projekta GreenSCENT, naši učenici su na 25 lokacija u našem gradu postavlili senzore za merenje zagađenosti vazduha. ✅

Senzori su postavljani na obeleženim mestima na aplikaciji u koju su, takođe, unosili i informacije o senzorima. Na ovaj način učestvujemo u prikupljanju informacija radi boljeg praćenja čistoće vazduha. 🍀

#GreenScent #ZeroPullution

As part of the Green scent project, our students installed air pollution measuring sensors at 25 locations in our city.

Sensors were placed in marked places on the application, in which they also entered information about the sensors. In this way, we participate in the collection of information for better monitoring of air cleanliness.

Skip to toolbar