Uslovi upisa u novu školsku 2022/2023. godinu u predupisnom roku

U 2021/22. školsku godinu u Smart gimnaziju upisana su 2 odeljenja po 20 učenika na Smeru za obdarene učenike u računarskoj gimnaziji (Programersko-računarski smer) i 1 odeljenje od 18 učenika na Opštem smeru. Od ukupno 58 učenika upisano je: 41 odličnih, od kojih je 7 vukovaca; 16 vrlo dobrih i 1 učenik koji ima opšti uspeh dobar. Statistika nam pokazuje da sve više rastemo i razvijamo se, ali i da je opšti uspeh učenika koji se odlučuju za našu gimnaziju sve bolji. Samo u  poslednje četiri školske godine, Smart gimnaziju odlučilo je da upiše ukupno 119 odličnih učenika, od kojih je 30 vukovaca.  Za svojih 12 godina postojanja, Smart gimnazija ispratila je 9 generacija, odnosno 183 maturanta, a trenutno školu pohađa 210 redovna učenika.  Kako cenimo znanje, rad i zalaganje, poseban popust na školarinu i sledeće školske godine imaju đaci generacije, vukovci i učenici sa uspesima na republičkim takmičenjima.  Školska godina Ukupno odeljenja Ukupno upisanih učenika/ca   Vukovci   Odlični   Vrlo dobri   Dobri 2021/22. 3 58  7 41   16 1 2020/21. 3 60 7 33 18 2 2019/20. 3 60 9 23 23 5 2018/19. 3 60 7 22 29 2 Počeo je upis u školsku 2022/23. godinu u Smart gimnaziji u predupisnom roku Ukoliko vam se čini da … Continue reading Uslovi upisa u novu školsku 2022/2023. godinu u predupisnom roku