Fakultativni nastavni predmeti

Mikroprocesorski sistemi

CILJ nastave predmeta Mikroprocesorski sistemi je upoznavanje sa mikroprocesorskom tehnologijom, primenom mikroprocesora, načinom povezivanja mikroprocesora i drugih komponenti, kao i asemblerskog jezika konkretnog mikroprocesora.

ZADACI nastave predmeta Mikroprocesorski sistemi su:

 • upoznavanje savremenih mikroprocesorskih tehnologija;
 • sagledavanje uloge mikroprocesora u računarskim sistemima;
 • sticanje znanja o različitim načinima povezivanja mikroprocesora u mikroprocesorske sisteme;
 • upoznavanje arhitekture mikroprocesora;
 • upoznavanje načina funkcionisanja mikroprocesora;
 • izučavanje konkretnog asemblerskog jezika;
 • savladavanje programiranja u asemblerskom jeziku.

SADRŽAJI PROGRAMA ZA IV RAZRED (2 časa nedeljno, 64 časa godišnje):

 • razvoj mikroprocesora, mikroprocesorske tehnologije (2+0);
 • pregled oblasti u kojima se primenjuju mikroprocesori (2+0), arhitekture mikroprocesorskih sistema (2+2);
 • klasifikacije mikroprocesora (2+0);
 • arhitekture mikroprocesora, uloga registara, aritmetičko-logičke jedinice, komandne jedinice, keš-memorije (6+4);
 • format instrukcija i načini adresiranja (2+2);
 • organizacija ulaza-izlaza, sistem prekida (4+4);
 • povezivanje mikroprocesora i raznih komponenti računarskog sistema (2+2);
 • arhitektura konkretnog mikroprocesora (2+2);
 • format instrukcija i način zapisa instrukcija u memoriji (4+4);
 • softverski alati za rad sa asemblerskim programima (asembler, punilac, dibager), korišćenje konkretnog radnog okruženja (2+2);
 • asemblerske direktive i instrukcije (2+4);
 • programiranje na asemblerskom jeziku (0+4);
 • povezivanje asemblerskog jezika i viših programskih jezika (2+0).

Predmet Mikroprocesorski sistemi omogućava dodatno stručno usavršavanje učenika. Kao i većina računarskih predmeta, poseduje teorijske i praktične aspekte. Iz strukture časova dodeljenih pojedinim nastavnim temama može se videti koji od ovih aspekata preovladava.
U realizaciji praktičnog dela nastave, treba upoznati nekoliko konkretnih mikroprocesora, počev od osam-bitnih pa do 64-bitnih. Učenici imaju mogućnosti spajanja mikroprocesora i ostalih komponenti u jednu celinu. U drugom delu kursa omogućava se izrada asemblerskih programa za podršku kreiranim mikroprocesorskim sistemima.
Ocenjivanje učenika se izvršava preko usmenog ispitivanja, kontrolnih vežbi i ocenjivanjem manjih projekata koje učenici treba da urade.