Opšti nastavni predmeti

Filozofija

Cilj nastave filozofije je unapređivanje opšteg obrazovanja upoznavanja glavnih sadržaja i razvojno-istorijskih tokova filozofskog mišljenja.

Zadaci nastave su da učenici:

  • upoznaju osnovne elemente i principe mišljenja;
  • shvate odnos ispravnog i istinitog mišljenja, jezika i mišljenja i drugih problema saznanja kao i uslova uspešne komunikacije;
  • osposobe se za primenu metodologije istraživanja i razviju sposobnosti za sistematsko, samostalno i kritičko mišljenje;
  • razumeju filozofske probleme i njihova rešenja na primerima najvećih dostignuća filozofske misli kao i sticanje sposobnosti pozitivnim transferom za razumevanje drugih teorijskih i praktičnih problema;
  • stiču uvid u opšte-teorijske i humanističke tokove mišljenja koji su uobličavali određene istorijske epohe i čine osnovu savremenih humanističkih i kritičkih orijentacija i time unapređuju svoje obrazovanje.

SADRŽAJI PROGRAMA ZA IV RAZRED (2 časa nedeljno, 64 časova godišnje)

  • Određenje filozofije (5)
  • Antička filozofija (12)
  • Srednjovekovna filozofija (5)
  • Filozofija novog doba (22)
  • Savremena filozofija (20)

Za uspešnije i sigurnije ostvarivanje ciljeva i zadataka ovog programa organizovaće se i drugi oblici nastavnog rada (filozofske sekcije, tribine i debatne grupe) u kojima bi učenici efikasnije ispoljavali interesovanje, samoinicijativu i slobodu u izboru izučavanja određene filozofske problematike.