Fakultativni nastavni predmeti

Filozofija prirodnih nauka

Cilj nastave filozofije prirodnih nauka je usvajanje znanja koja omogućavaju učenicima da shvate prirodnu stvarnost uslovljenosti da to znanje doprinese formiranju naučnog pogleda na svet.

Zadaci nastave filozofije prirodnih nauka su:

 • da učenici upoznaju osnove filozofije na temeljima prirodnih nauka i da iste sagledaju sa aspekta razvojne linije naučno-filozofske misli;
 • da sticanjem uvida u suštinu filozofskog mišljenja adekvatnije shvate smisao postojanja ljudskog bića i njegovo mesto i odnos prema svetu u kome živi;
 • da učenici upoznaju filozofiju savremene epohe, njenu povezanost sa matematikom i prirodnim naukama i da shvate da se filozofija i prirodne nauke odnose kao opšte posebno, da se filozofski stavovi ideje konkretizuju na primerima posebnih nauka;
 • da učenici shvate da je naučno-filozofska istina procesualna ili kontinualna bez ograničenja u smislu sve adekvatnijeg predstavljanja društvene i prirodne stvarnosti;
 • da se učenici podstaknu na samostalno rasuđivanje i razmatranje filozofskih problema, osposobe se za kritičko mišljenje, filozofsku argumentaciju i dijalog u kome se kritički procenjuju različite filozofske orijentacije i kontroverze savremenog shvatanja sveta;
 • da podstakne učenike na razmišljanje o bitnim pitanjima savremenog sveta i čoveka, na razmišljanje o smislu vlastite egzistencije i doprinese podsticanju njegovih vlastitih traganja za somoorijentacijom u životu na temeljima naučnog pogleda na svet.

SADRŽAJI PROGRAMA ZA III RAZRED (1 čas nedeljno, 36 časova godišnje):

 • Određenje filozofije (4)
 • Filozofija starog i srednjeg veka (8)
 • Novovekovna filozofija i nauka (5)
 • Nemačka filozofija od Kanta do Hegela (6)
 • Pravci savremene filozofije (6)
 • Filozofija Marksizma (7)