Pregled kategorije

Fakultativni nastavni predmeti

Fakultativni nastavni predmeti

Geometrija i vizuelizacija

CILJ nastave predmeta Geometrija i vizuelizacija je sticanje znanja o osnovnim geometrijskim pojmovima za razumevanje načina operisanja sa grafičkim objektima, kao i savladavanje osnovnih tehnika za rad sa slikama na računaru. ZADACI nastave predmeta Geometrija i vizuelizacija su: upoznavanje…

Fakultativni nastavni predmeti

Filozofija prirodnih nauka

Cilj nastave filozofije prirodnih nauka je usvajanje znanja koja omogućavaju učenicima da shvate prirodnu stvarnost uslovljenosti da to znanje doprinese formiranju naučnog pogleda na svet. Zadaci nastave filozofije prirodnih nauka su: da učenici upoznaju osnove filozofije na temeljima prirodnih…

Fakultativni nastavni predmeti

Mikroprocesorski sistemi

CILJ nastave predmeta Mikroprocesorski sistemi je upoznavanje sa mikroprocesorskom tehnologijom, primenom mikroprocesora, načinom povezivanja mikroprocesora i drugih komponenti, kao i asemblerskog jezika konkretnog mikroprocesora. ZADACI nastave predmeta Mikroprocesorski sistemi su: upoznavanje savremenih mikroprocesorskih tehnologija; sagledavanje uloge mikroprocesora u računarskim…